Buy Cómo aprender y enseñar competencias: 11 ideas clave by Laia Arnau Belmonte, Antoni Zabala Vidiella (ISBN: ) from Amazon’s Book. 11 ideas clave. Cómo aprender y enseñar competencias: Laia Arnau Belmonte Antoni Zabala Vidiella: Books – : 11 IDEAS CLAVE: COMO APRENDER Y ENSEAR ( ) by ANTONI ZABALA and a great selection of similar New, Used and.

Author: Daigar Zulkigul
Country: Solomon Islands
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 18 November 2004
Pages: 423
PDF File Size: 18.10 Mb
ePub File Size: 13.92 Mb
ISBN: 401-2-29649-587-1
Downloads: 47946
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Grokinos

Kodea jakitea kontu bat da eta kodea erabiltzen trebea izatea beste kontu bat da. Hizkuntza ikasleak ekoizten duen diskurtsoa, berbaldia, testua, noraino den egoki edo noraino den desegoki ebalua daiteke. Egoera komunikatiboak benetakoak baldin badira hobe, baina besterik ezean, errealitatean dauden egoeren ahalik eta antz handien duten egoerak sortu behar dira.

Berdinen arteko, ikasleen arteko elkarlanakooperazioalortzea izaten da lortu nahi den beste puntu garrantzitsuena. Hizkuntza, beste hainbat gauza legez, errepikatzearen poderioz lor zitekeen ohitura on bat zela aldarrikatzen zuen metodo honek.

Erabilpena, beraz helburua eta bidea da, baina erabilpen horri ikaste-etekina atera ahal izateko, hizkuntza-sistemari buruzko hausnarketak beharrezkoak dira. Hizkuntza batean trebetasun guztiak ondo garatu nahi izaten dute bizirik dagoen hizkuntza bat ikasi nahi duten gehienek, trebetasun hartzaileak ulermena zein sortzaileak mintzamena, idazmena garatu nahi izaten dituzte.

Ikaskuntza eta irakaskuntza prozesuetan ohikoa izaten da aldez aurretik helburu batzuk programatu eta noiz edo noiz helburuak noraino bete diren ebaluatu.

Hizkuntza lantzeko itzulpenak ere egiten ziren eta gramatika kontuak, modu esplizituan, behin eta berriro agertzen ziten. Elkarrizketak elkarri egin diezaiekete ikasleek edo jatorrizko hiztuneiikasleen gustuen arabera pertsona bereziki interesgarriei Ikasleak, aldi berean, hizkuntza bat baino gehiago ikasten duenean, hizkuntza batean ikasitako kontu batzuk, ikasten ari den beste hizkuntzetarako ere baliagarriak izango dira.

  DOSTOJEWSKI DER IDIOT PDF

Ikerketak, informazio bilketak-eta, proiektu esanguratsu eta erakargarri baterantz bideratzen bada, hobe.

EAEko Heziberri planak ikuspuntu komunikatiboa aldarrikatzen du [1]: Ahoz zein idatzizko ariketak sor daitezke. Hizkuntza betiere lanabes izango da, baina helburu ere izan daiteke, proiektua atoni didaktikari loturik egonez gero, batez ere. Testuak ebaluatzeko gero eta ohikoago erabiltzen dira ebaluatzeko kontrol zerrendak.

Hizkuntza bat jakitea hizkuntza hori hainbat testuingurutan egoki erabiltzen jakitea da, ez testuinguru akademikoan bakarrik. Hiztegia alde batetik eta gramatika bestetik ondo landuta, edozein hizkuntza ikas zitekeela, uler zitekeela, uste zen. EHAA lcave azaroaren 13koa, Didaktika mota honek lortu nahi izaten du ikasleen ahalik eta motibazio mailarik altuena.

Metodo komunikatiboaren helburua ikaslearen komunikazio gaitasuna garatzea da. Ikasleen parte hartzea sustatu behar du irakasleak, moderatzaile lanak ere, ahal bada, ikasleen eskuetan zabaoa. Testua egokia da bere komunikatzeko betebeharrak, komunikatzeko funtzioak, egoki betetzen baditu.

Degree in Primary Education Ibiza

Taldeak zer egin beharko duen eta zein denboratan azalduko du. Baina ez da gauza bera hizkuntza bat ulertzeko helburua izatea edo hizkuntza bat ondo jakiteko helburua izatea. Hizkuntzak ikasteko erabili behar dira, erabiltzen ikasten da. Proiektuetan ikasleek protagonismo osoa beharko lukete.

Aireportuan bete daitezkeen funtzio oinarrizkoenak ikasita, beste testuinguru bat hautatzen zen aurrera egiteko, medikuareneanesate baterako.

Edozein arlo tematiko izan daiteke hizkuntza bat ikasteko euskarria. claave

  ASTRUM ARGENTUM PDF

Latina eta grezieraesaterako, ikasten zutenen helburu nagusia idatzita zegoen hizkuntza bat ahalik eta hoberen ulertzea izaten zen. Gaiak berak, bere zailtasun graduazioan, emango dio hizkuntzari ikasteko eta erabiltzeko clage sekuentziaren berri.

Ikuspegi komunikatibo – Wikipedia, entziklopedia askea.

Ekintza komunikatiboak testuinguru jakin batean ondo kokatu behar dira eta komunikatzeko beharra, aldez aurretik ondo definituriko xedeetarako, sortu behar da. Gaur egungo internetek aukera berriak eskaintzen ditu informazioa elkarlanean sortzeko eta elkar trukatzeko: Gramatika eta lexikoa zuzen-zuzenean ikasiz, hizkuntzak ikasteko metodoa da.

Irakasleak ikasleak egoera komunikatibo ahalik eta esanguratsu eta erakargarrien sartzen saiatuko da. Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratua. Askotan ikasle batek beste bati zerbait irakatsi behar izango dio.

Hizkuntza klasikoak irakatsi eta ikasteko erabiltzen zen metodo hau. Egiten diren akatsak hobetzeko eta ikasteko aukeratzat hartzen asmatu behar da. Komunikazio-ikuspegia ri metodo komunikatiboa deitu bazaio ere, zenbait artikulutan azpimarratzen da ikuspegi hau ez dela hizkuntzen ikaskuntza eta irakaskuntza metodo batbaizik eta komunikazio gaitasuna garatzeko orientabideen multzo bat.

Ohitura linguistiko onak hartzeko, gero eta estruktura konplikatuagoak zeuzkaten hizkuntza forma batzuk errepikatu behar ziren. Ezagupenak, berez, ez dakar automatikoki erabiltzeko trebetasuna. Trebetasun sortzaileak eta hartzaileak guztiak batera garatzea izaten da hizkuntzen irakaskuntza komunikatiboa ren helburua.