W J Slodowy. Related to: Ewa Slodowy, Matthew Slodowy, Natalie Slodowy, Joanna Slodowy, Adam Slodowy Telewizja. Adam Sodowy, zrb to sam – FANI. Oct 27, – d/azureus d/azusa d/azv d/azw d/azx d/azy d/azyya d/azz d/ azzhole d/b d/b-a d/b-b d/b-c d/b-ch d/b-d. Adam Słodowy – Zrób to sam – Z drutu i blaszek Adam Słodowy – Zrób to sam – Z drutu i blaszek.

Author: Doulmaran Voodoozuru
Country: Andorra
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 14 March 2011
Pages: 367
PDF File Size: 17.84 Mb
ePub File Size: 9.51 Mb
ISBN: 161-1-15223-552-7
Downloads: 18518
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vudoshura

Ey vadiyi-sfalti puyan olan ocuq! Trf caduym, fsuni-mari-Zhhak eylrm. Edib ryi-Sudabdn fhsi-hal, Kmali-Siyavudn etdi sual. Onu istiyoruz ki, hr ks vcudumuzu mqdds, fyuzati-rbbaniy mzhr, lum v fnunildnniy mn bilsinlr.

Gri pr hqri-nasm bu hqartl, vli Zakiri-ali-baym, hi-dvranm mn. Mktb zaman gldi, Dur, ey vfal olum!

Mtsr in ki, oldu airi-ruz, Zlmti-b edib zhur bruz; O gec bir qrib alm idi: Var idi mnim bidd4 gvhrim, Glbndi-mina v taci-zrim. Yomu bir zihimmt olsun baisi-iradmz? Dem irsi-bdir mn taci-zr, Sn irsdir blk elmi-pdr. N brdir, dey sordum, dedi mbir ki, hl Birini gstrirm, ibu rqmdn onu var!. Dust dmn l alb eylr siz sd mrhba! Gn arsa, aeam saar hr yan, Bulut afaq yadrar baran.

Hophopnam. ki cildd. II cild.

Sizddir milltin mid gz, Hal il sylyir siz bu sz. O, zayi-mtbuatn syyann hpsin hrmt, mhbbt gstrrdi, onlar mslihi-insaniyyt bilrdi Qaragruhlarn lmdar, eytan fikirlilrin siphsalar olan Orenburqda an Dnya v mit, daha dorusu Dni v vht crideyi-bis v qbihsi deyir: Mnd, vli, ya, gzl alma var, Rngini hr kim gr heyran qalar!

  LIBRO DEL CLAN VENTRUE PDF

M m d l i Mn z yerimd ah idim, ahi-flkrgah idim, nim, clalm var idi, Ar n zillllah idim; randa o yerd yen nim msundur, gl mn! Bzrgani-Iran qurub dstgah, Bzndi tilaltl qsri-ah. Ban hicra bir gusin getdiyindn bri yodu.

Hr ksin znd bir sri-srur var; glyorlar, oynuyorlar, qouyorlar Sus, syl biz tfriqyi, ta edk ncam!. Nimcan cismlr n haltdn, Ksrti-iddti-crahtdn, Sdmeyi-sngdn batbd ssi, Qdrti yo v leyk var nfsi. Mni tezdn cl tri adzm, Yay olunca smklrim ryr. Doru bir ittihad etmsk biz, Birliy etiqad etmsk biz, Bizd rti-vvt olurmu? Kndi-kndin, tsvirihal mvafiq bir klm bulamadna pk mtssir idi. Ey gzm, ey canm!

Hzuri-h rzi-hal eyldi, hi bu br prmlal eyldi.

Sn Dadadan ar etm, ncidib alq biqrar etm; Ala gl znl yar etm, n kr vermz o hsir qam. Tbli balad n peymbri-nikunm, mri-rsaltind ancaq gtirdi islam, Bir dini, bir udan islama qld elam, Ta bir tifaq dair olsun vifaq-millt! Zorbad hrnd ki, qddin snin, Yo mn tay olmaa hddin snin; Snd bitr bir ne vecsiz qoza, Ancaq o da qismt olur donquza. Gstrdi Hutenberq1 bu sntd mhart! Bli, vqt o vqt olur ki, uaqlar byyrlr, indi grk Hac mi uaqlara hesab versin. Yatma mi-zlfnd nigarn bel raht, Aiqlr, ey st knl, ab grkmz.

Rizayi-hqqi gzt, get rhi-hqiqtl, Bu yolda gls bla, hq riza deyil d, ndir?

Hophopnam. ki cildd. II cild. – [PDF Document]

Siddhesh Joshi Editor I am a simple man trying to live a simple life!!!!!! Bu n dvadr, anladnm ii?

  GLIOMA PONTINO PDF

Hr ruh z nsibeyi-radn onlardan alr A evin tikilsin, sz aa bilmirm, qoruram lap doru dansam Brhani-trqqi2 kimi Bhlul3 mini d amallar baykot edlr. Ndn cvahir fr eylsin grk adxm Elyirdi qrib dad stad: Bu hal grb namvrlr yan Miyan olub gldi bir phlvan, Dedi: Grb cngculr bu ryi svab, Hman etdilr barigah itab. Yaadqca zab dd tnim, Sodowj zindan ksildi z vtnim.

Derlr, nvidi-vsl verib yar Sabir, am olmasn, bu mtlb hrgiz inanmasn. Qamusu hli-zvq hli-sfa, Hpisi hli-hal hli-vfa. Kndilr etdilr dbar hcum, Yen oldu yalanl mlum.

Dinsizlik il ksb olunan bir mdniyyt, nsanln olduqca blayas deyilmi?

Sriri-sltnti-aran malikinin Livayi-himmti izztga deyil d, ndir? Daha dorusu, lap-lap-lap hqiqt szlri biprva sylmy csart etmidir. O ki, drgahi-hqq illr il Gec-gndz edrdik istida, hsnlvch il myssr olub, kr kim, amil oldu ltfi-uda. Cvabnda Sudab xam byan Edib syldi: Alilr edrmi trki-shbt, Halonki olarda var savt. Tutdu nbzin tbib onun drhal: Gh lvhd mstur, qlmdn ghi cari, Gh rd misbah, ghi frd mikat. Diplomatlqda bu il ald kusil bel! Lvhi-safnda tifli-msumun, Mnksdirs batini-umun; kdiyin nqdir bu nqi-ta, Verm isnadn oluna bda1.