DIANE DITLHALOSO Mphemphe o a lapisa motho o kgonwa ke sa gagwe. # Go botoka go nna le selo sa gago go na le go adima gongwe go kopa LESIELA MME O SULE KE SALE MOTLANE RRE LEKA MATLHO HAKA MONA NKGONO O SULE KE MO LEBILE A LONGWA KE MOKWEPA KE MO SHIBILE. Diane tsa Setswana. 77 likes. Community. Tlhaloso: O ka nna wa dumalana le motho ka ga sengwe,a tloga a tlhanogela tumalano eo. Mookodi wa pula o.

Author: Tezragore Goltisho
Country: Albania
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 16 February 2004
Pages: 94
PDF File Size: 4.1 Mb
ePub File Size: 18.91 Mb
ISBN: 328-1-65828-766-9
Downloads: 58286
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tara

Konka Setswana – MOTSWEDINGFM

Khumo ga e nnele ruri mo mothong setsswana Phoko-kgolo ga e tswe ka ngwana wa motho – Ga go na yo o batlang gore diphiri tsa ba bangwe di tswe ka ene. Kgomo e tsetse ga e a tshwanelwa go tlhajwa, mme fa e se ya gago o e tlhaba fela o sa e rekegele Tsela kgopo ga e latse nageng Gantsi go molemo diaane ipha nako fa o dira tiro gore e tle e nne ntle. Javascript is disabled in this browser. Maragana teng a bana ba mpa ga a tsenwe – Dikomang tsa bana ba lelwapa ga di tsenwe, di ka ya le motseneledi.

Bontle jwa sefatlhego ga bo supe jwa pelo.

Noticeboard

Bana ba motho ba kgaogana tlhogwana ya tsie. Tshukudu ya feta marwana pounama di botlhoko – Motho yo o ratang dijo fa a re o kgotshe, e a be e le fa a lwala. Mphemphe o a lapisa motho o kgonwa ke sa gagwe. Lemme ga le bolae, go bolaya lefifi – Le fa o bonye selo se le sennye o itumele, o itse fa go sa tshwane le tshoo-tshoo!

Motho yo o gagapang ditiro ga a nke a di kgona. Batho ba ba se nang kutlwano ba palelwa ke idane e e seng ya sepe. Motho o kgona go logela sengwe le sengwe maano fa e se loso fela. Tau e se nang seboka e siiwa ke none e tlhotsa – Motho a se na bathusi o palelwa ke tironyana e se ya sepe.

Dine jwa motho bo rekegelwa go gaisa jwa kgomo. Ga go ntlo e e sa neleng. Fa o sa tlhagise mathata a gago, o ka se bone thuso.

  ASSIMIL GRECO MODERNO PDF

setsawna Mafatlha a xiane a itsiwe ke mogami – Motho o kgona go itse batho ba a nnang nabo botoka go na le yo o kgakala nabo. Go botoka go nna le selo sstswana gago go na le go adima gongwe go kopa. Se botlhoko se lekwa ke ngwana mogolo – Ditiro tse di bokete di lebaganngwa le ngwana yo mogolwane, ka a fiane ba bangwe ka tlhaloganyo le thata.

Meno-masweu polaya e tshega. Monna o kgona go itshokela kutlobotlhoko go gaisa mosadi tss ngwana. Tlhapi solofela loraga, metsi a tshwele o a lebile – Fa motho yo o ntseng a go thusa a fulara, o ipaakanyetse go lebagana le mathata a botshelo o le nosi.

Ditau di se nang seboka di siiwa ke none e tlhotsa. Modimo ga o je nkabo – Modimo ga o latlhe ope. Se sa ikelediweng ke sa ntswa sa motho se a ikelediwa – Ntswa ga e ke e ediwa fa e bogola, mme motho ene fa a bua o a fetolwa. Go thata gore motho a latlhe mokgwa wa gagwe.

Ga se gantsi bana ba gotsa batsadi dane bona Sekhutlo go boa sa monwana, sa pelo se eta le mong – Le fa motho a ka go itshwarela, gone o tla nna a gakologelwa molato wa gago. Motho ke motho ka batho ba bangwe. Email or Phone Password Forgot account?

Le fa motho a ka tswa a le maswe go le kae, ga a ke a dumela fa a ntse jalo Tshwene mopalami, mme ga a lebale go wa Dixne o itse ka lobaka lotlhe fa e tlaa re ka letsatsi lengwe a tshwarwe, ga a lebale go loga maano go itlhokomela gore fa a ka tshwarwa a tle a falole ka mokgwa mongwe Tshwene o bonye mapalamo mafologo ga a a bona Motho o bonye fela leano la go dira selo, la go se dirolola ga a a le bona Tshwenyana e e bowa bo ntlha e a ikilela Fa o ikitse o le madimabe o tshwanetse go iphapha mo dilong Tshweu setswnaa di tshwane go tshwana dintsho Merafe e mesweu e a bo e ntse e eme mmogo fela ka dipaka tsotlhe, e mentsho yone e a lwantshana Tsie e boswa seanong Fa motho a batla go huma o tshwanetse gore a tlhoafale jaanong a ipapalele, a se ka a tlhola a re ka moso Tsie e fofa ka moswang Motho o bereka sentle a jele Tsie e senya ka bontsi Gantsi Bogodu boatlega fa lebodira lele bantsi.

  G45M03 MOTHERBOARD MANUAL PDF

Puo Ya Rona/Our Lunguage: Diane Motswana

Setoto se bitsa manong. Thupa go fedile ya dikgomo, ga hsa ya batho – Bana ba tshwanetse go aga ba kgalemelwa, ba sa lomelediwe. Kgomo e tsetse ga e a tshwanelwa go tlhajwa, mme fa e se ya gago o e tlhaba fela o sa e rekegele Tshega e fapogile metsetelo marago Go senyegile Tshimo ya mosadi sekgwana mosadi o jwala a tlopela Tshipo o rile ke lebelo, marota motlhaba w a re ke namile Motho le fa a ka dira bobe mme a re o a siya, o tla bo a nne a tshwarwe la bofelo.

Fa motho a latolela mmui wa mafoko gongwe ka kgakgamalo gore ga go ka ke ga nna ka tsela eo a buang gore go tla nna ka gona. Tau e iphutha metlhala e le nosi e na le bana malawana mafaratlhatlha Tau e se na ng seboka e siiwa ke none e tlhotsa Fa batho ba se viane ba ka se kgone tiro Tau ga e ke e ja ngwana e sa mo tsala Motho yo a se nang kamano le wena, ga se gantsi a ka go direla molemo Tedutshweu ga se botsofe Setshwano sa motho se na le go txa tsietsa Dine ya sebodu ke leleme Motlapa o itshereletsa ka go bua thata.

Mmutlwa wa noko o rotolwa ke o mongwe – Fa o lantlha selo sa botlhokwa, o be o itse gore go na le se o tla se emisetsang ka sone. setswanaa

Phudufudu ga e setswanq mme lemipi la yone le fetwa ke la podi – Ngwana yo o itaolang ga bone tlhokomelo jaaka yo o dumelang go laolwa. Fa o se ngame kgotsa fa o thusa ba bangwe ka dilo tsa gago, le bona ba tla go tshola ka mokgwa oo. Bontlenyane bo se bosi.

Noga ga e latelelwe mosimeng – Motho ga ke a latelelwa kwa ga gagwe.